Tiny House a stavebná legislatíva


Pred tým, ako sa nadšene pustíme do samotnej stavby, je potrebné si niečo zistiť o legislatívnej stránke veci, aby sa nestalo, že nám jedného pekného dňa príde “pozdrav” zo stavebného úradu v podobe Rozhodnutia o odstránení stavby spolu s mastnou pokutou.

I keď často v praxi vidieť prístup “nie je žalobca, nie je sudca” a súhlasím, že niet nad dobré susedské vzťahy, pri stavbe Sdíleného Tiny House sa na to určite spoliehať nebudeme a spravíme všetko pre to, aby sme sa pohybovali v medziach zákona.

Budem písať o stavebnej legislatíve v ČR, keďže plánovaný komunitný projekt bude stáť v Brne.


( Tip pre rýchlo-čitateľov: na konci nájdete zhrnutie 😉 )Je na Tiny House potrebné stavebné povolenie?


V krátkosti by sme mohli povedať, že nie je. Ale v skutočnosti, to nie je až tak jednoduché.

Aby sme si to vysvetlili, je potrebné si najskôr objasniť pojmy.  

 • Stavebné povolenie – do januára 2018 bolo stavebné povolenie potrebné pre stavby nad 150 m2 zastavanej plochy alebo pre rekonštrukcie zasahujúce do nosných častí. Po novele stavebného zákona 183/2006 Sb z ledna 2018 nie je potrebné žiadať o stavebné povolenie pri väčšine stavieb rodinných domov. Nahradzuje ho zjednodušený proces “Ohlášení”.  Bližšie znenie nájdete v (3) §108.
 • Ohlásenie (“Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru”) – vyžaduje skoro rovnakú dokumentáciu ako pri st. povolení, avšak proces je zjednodušený. Je potrebné na väčšinu stavieb. Konkrétne sú vymenované v §104 a §105.
 • Stavby nevyžadujúce stavebné povolenie ani ohlásenie – jedná sa o stavebné zámery podľa §79 odst. 2  a o drobné stavby, napríklad stavby do 25 m2 s jedným nadzemným podlažím (…), ak neobsahujú obytné miestnosti, hygienické zariadenia alebo vykurovanie (…), ale taktiež “výrobky plníci funkci stavby”§ 103 odst 1 písm e, p16.

Stavebný zákon slovo Tiny House (ani maringotka, mobilheim či iné atypické stavby) nepozná. Z hľadiska stavebného úradu spadá do kategórie “výrobek plníci funkci stavby”. To podľa § 103 odst 1 písm e, p16 znamená, že nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.

Ak je však Tiny House braný ako “výrobek plníci funkci stavby” a neberie sa ako vozidlo (o tom si povieme v ďalšom článku), bude pri dlhodobom umiestnení na pozemoku (viac ako 30 dní) pravdepodobne potrebovať povolenie k umiestneniu stavby. To môže vydať stavebný úrad i formou “územního souhlasu”, čo je najjednoduchší spôsob schvaľovania stavieb.

Je ho možné vydať len na stavby, ktoré:

 • nie je potrebné ohlasovať alebo žiadať o stavebné povolenie,
 • majú byť umiestnené v zastaviteľnej oblasti,
 • nevyžadujú nové nároky na dopravnú a technickú infraštruktúru,
 • nemenia pomery v území,
 • nepotrebujú stanovisko k posúdenie vplyvu na životné prostredie (EIA).

O tom, či vám bude umiestnenie “stavby” povolené, záleží na:

 • druhu vášho pozemku (stavebný, záhrada, orná pôda atď.),
 • územnom plánovaní obce (spadá váš pozemok do zastaviteľnej oblasti? Aké sú regulatívy, ktoré by to mohli zamedziť? Nie ste v ochrannom pásme?),
 • konkrétnom stavebnom úrade (Zákon pri týchto “stavbách” nie je úplne jasný a na každom úrade na to môžu pozerať trochu inak. V určitých prípadoch sa pozerá i na to, či sa umiestnením stavby nezmení ráz krajiny. To môže byť tiež subjektívne hodnotené a záleží, na koho natrafíte.).

K vydaniu územného súhlasu budete ešte potrebovať súhlas susedov, ktorí budú na situačnom výkrese (zakreslenie stavby na pozemku). Viac info nájdete na tomto odkaze alebo v  § 96.
V prípade, že tieto podmienky pre vydanie územného súhlasu nespĺňate, môžete požiadať o “územní rozhodnodnutí”. §92 K tomu slúži formulár  “Žádost o vydáni rozhodnutí o umístění stavby”.

Čerešničkou na torte stavebného zákona je,  i keď to môže znieť absurdne, že môže byť ako na stavbu (teda výrobok plniaci účel stavby) nazerané, napríklad aj na karavan, obytné či osobné auto, či dokonca stan (ak je na pozemku umiestnený dlhšie ako 30 dní).
Totiž, je rozdiel, či bude karavan zaparkovaný pri rodinnom dome alebo pri jazere v chránenej oblasti.

Preto má v tom, ako sa na výrobok či vozidlo bude nazerať, rozhodujúce slovo vždy stavebný úrad. (I keď je možné odvolať sa proti rozhodnutiu .)

 

Tip: V prípade, že plánujete stavať, rekonštruovať alebo búrať budovu a máte na to vydané patričné povolenie, (napr. súhlas s ohlasovaným zámerom, alebo demolačný výmer), môžete Tiny House umiestniť na pozemok ako “zařízení stavenište”. To môže byť obývané a napojené na siete. Povolenia platia 5 rokov a dajú sa predlžovať. Nik vás totiž nemôže nútiť, aby ste do určitého termínu stihli dokončiť, a tak môžete povolenia obnovovať, kým budete potrebovať (v podstate aj bez toho, aby ste s reálnou stavbou domu, rekonštrukciou či demoláciou začali). 


Zhrnutie na záver


 • Na Tiny House môže byť nazerané ako na “výrobek plníci funkci stavby” a to aj v prípade, že ide o vozidlo, ktoré slúži k bývaniu a  je umiestnené na pozemku dlhšie ako 30 dní.
 • Na “výrobek plníci funkci stavby” podľa § 103 odst 1 písm e, p16 stavebného zákona  nie je potrebné stavebné povolenie ani ohláška.
 • Pri dlhodobom umiestnení (to znamená viac ako 30 dní) je potrebné povolenie k umiestneniu stavby.
 • Najjednoduchší spôsob je “Územní souhlas”, ktorý vydáva stavebný úrad na základe územného plánovania obce.
 • Pre vydanie je tiež potrebný súhlas susedov na situačnom pláne (zakreslení stavby na pozemku).
 • V prípade, že sa Tiny House používa pri stavbe, rekonštrukcii či demolácií (s platným povolením) ako “zařízení stavby”, nie je potrebný územný súhlas.
 • V prípade, že sa Tiny House berie ako vozidlo a nie je umiestnený na pozemku dlhodobo (viac ako 30 dní), nie je potrebný žiadny súhlas (pokiaľ sa jedná o vlastný pozemok,alebo pozemok, ktorý vám parkovanie umožňuje).
 • Pri všetkom, čo nie je v zákone jasne definované, platí to, čo rozhodne stavebný úrad.

Každý pozemok je iný, územné plánovanie každej obce je iné,  a aj každý stavebný úrad môže pristupovať trochu inak. Tým pádom sa všetko rieši individuálne, podľa konkrétneho pozemku.

Preto ODPORÚČAM informovať sa v prvom rade na miestnej samospráve či stavebnom úrade o možnostiach, ktoré máte na vašom konkrétnom pozemku, podľa podmienok vyplývajúcich z územného plánovania obce.

Článok má poslúžiť len na zorientovanie sa v zložitej problematike stavebnej legislatívy v ČR a upresniť niektoré mylné domnienky pochádzajúce z internetových diskusií.Pri písaní článku som vychádzal zo stavebného zákona stavebného zákona 183/2006 Sb v aktuálnom znení po novele z januára 2018, z príspevkov z internetových právnych poradní a zverejnených súdnych sporov. Taktiež som vychádzal z rád projektanta, výrobcov a vlastníkov Tiny House a iných atypických stavieb, za čo im touto cestou veľmi ďakujem.

Ak máte ohľadom stavebnej legislatívy vlastné skúsenosti, chceli by ste niečo doplniť alebo sa podeliť s presnejšími informáciami, budem rád, keď mi to napíšete  v komentári alebo cez kontaktný formulár. Článok následne aktualizujem. Vopred ĎAKUJEM.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *