Tiny House a dopravná legislatíva


V minulom článku o Tiny House z pohľadu stavebného zákona sme si povedali o tom, aké povolenie budeme potrebovať, ak by sa na Tiny House pozeralo ako na výrobok plniaci funkciu  stavby a za akých podmienok nám ho stavebný úrad vydá.

Teraz by som sa rád pozrel na Tiny House ako na vozidlo z pohľadu zákona o cestnej doprave. Keďže plánovaný komunitný projekt Sdílený Tiny House chceme postaviť v Brne, budeme sa zaoberať legislatívou v Českej republike.


( Tip pre rýchlo- čitateľov: na konci nájdete zhrnutie 😉 )

Keď som sa začal zaujímať o stavbu vlastného Tiny House, zašiel som na dopravný inšpektorát v Brne s predstavou, či by bolo možné Tiny House postaviť na prívese a prihlásiť ako svojpomocne skonštruovaný karavan  na podvozku určenom k dostavbe.

Páni v kancelárii, ktorí podobné žiadosti riešia, spočiatku nechápali, o čo mi ide  a pravdepodobne si mysleli, že ani neviem, čo chcem, pretože to, o čom som hovoril, sa vôbec nezhodovalo s postupmi z praxe. Po predložení obrázku Tiny House zo zahraničia, však vedeli, koľká bije a so sústrasťou v očiach  mi chceli vysvetliť, že moje naivné predstavy sa nezhodujú s českou realitou. Totižto, v USA, kde sú Tiny House omnoho viac rozšírené, je legislatíva oveľa zhovievavejšia. Pokiaľ je príves vhodný na hmotnosť Tiny House, je brzdený, má funkčné osvetlenie a nepresiahne povolené rozmery, môžu naň postaviť nadstavbu, ktorá sa pri technickej kontrole neposudzuje podľa noriem určených pre vozidlá v cestnej doprave. Testuje sa hlavne príves a jazdné vlastnosti celku, ale nie je potrebné, aby bol každý konštrukčný detail na nadstavbe Tiny House testovaný a bol homologovaný.

Homologizácia je vlastne schválenie výrobku pre použitie na danom vozidle. Zaručuje, že výrobok má vlastnosti vyhovujúce technickým normám a smerniciam.

2007/46 / ES (Európska smernica pre osobné automobily, (…) prípojné vozidlá, ako aj systémov, konštrukčných častí (… ) určených pre tieto vozidlá).

V ČR je však situácia iná. Aby vozidlo prešlo technickou kontrolou, nestačí, aby bol na prepravu spôsobilý len príves. Každá vec, ktorá sa trvalo namontuje na vozidlo, musí byť pre toto vozidlo homologovaná. Keďže Tiny House je v podstate drevostavba, tak v praxi je to  takmer nemožné, aby bol každý konštrukčný detail homologovaný.

Posudzovať drevostavbu z hľadiska jazdných vlastností je približne rovnaké, ako hodnotiť slona v schopnosti liezť po stromoch. Sú to skrátka dve úplne odlišné veci. I keď fyzikálne zákony platia rovnako, drevostavby na to jednoducho nie sú stavané a nemôžu mať požadované vlastnosti.Navyše sa každý Tiny House líši v stovkách detailov, počínajúc celkovým tvarom až po typ použitých vrutov na upevňovanie fasádneho obkladu.

Aby ste mohli vyrobiť Tiny House, ktorý by spĺňal tieto prísne technické požiadavky, potrebujete byť výrobca s oprávnením na výrobu týchto nadstavieb. Museli by ste splniť všetky potrebné normy a mať k tomu zodpovedajúcu technickú dokumentáciu. Aby ste požadované vlastnosti mohli dosiahnuť.  Prirodzene, zrejme by ste sa dostali k tomu, že by sa Tiny House viac podobal na hranatejší karavan ako na roztomilú dreveničku.

Pre stavbu jedného vozidla pre vlastné potreby je tento proces mimoriadne náročný, či už po technickej, finančnej alebo časovej stránke. Preto to má zmysel len pre výrobcov, ktorí by chceli získať homologizáciu na určitý model a ten potom predávať. Ako príklad uvediem českú spoločnosť Mobilehut. Pri kúpe takéhoto hotového Tiny House s homologizáciou však treba počítať aj s jeho vyššou kúpnou cenou.

Aké sú teda možnosti ?

 1. Kúpiť hotový Tiny House s prívesom, homologovaný ako celok s platným SPZ.
 2. Postaviť Tiny House ako nadstavbu na prívese bez SPZ, ktorý  môže byť prepravovaný ako náklad, zároveň môže byť aj ťahaný po vlastnej osi (ako, napr. maringotka) mimo verejnej komunikácie (lúky, polia). Takýto príves Vám môže skonštruovať napríklad Honza Němec, ktorý sa výrobou Tiny House zaoberá.
 3. Postaviť Tiny House samostatne a na prívese typu “pláto”  a  len ho prevážať ako náklad, (týmto spôsobom by sme chceli realizovať Sdílený Tiny House).
  Výhodou je, že Tiny House nemusí byť na prívese trvalo a môžete príves využívať aj na iné účely. Pri tomto riešení totiž nezasahujete do konštrukcie prívesu, a keď budete chcieť, môžete Tiny House zdvihnúť  na zdvihákoch a s prívesom si zájsť, napríklad na spomínanú technickú kontrolu. Dokonca nepotrebujete príves ani vlastniť a môžete si ho na prevoz len požičať. Je to pravdepodobne najjednoduchší spôsob, ako sa dá v ČR dosiahnuť, aby Tiny House mohol byť prepravovaný za osobným autom.

Ďalšou možnosťou, ktorá sa však nedá odporučiť,  je postaviť Tiny House na prívese po technickej kontrole a používať ho do skončenia platnosti SPZ. Potom sa musí odhlásiť a môžete ho prepravovať ako pri druhej možnosti – ako náklad alebo mimo verejnej komunikácie.
Upozorňujem, že SPZ síce bude platné 4 roky, avšak mohli by nastať komplikácie pri cestnej kontrole. Údaje v technickom preukaze sa nebudú zhodovať s aktuálnym stavom. Ak nejde len o náklad, ale Tiny House je trvalo spojený s prívesom, mení sa aj jeho využitie a hlavne prevádzková hmotnosť.

Tip na prepravu zvláštnych prívesných vozidiel bez nutnosti platného SPZ. Na webe včelárskeho zväzu nájdete dokument, ktorý obsahuje vyjadrenie Ministerstva dopravy a informácie o udelení “Povolení k zvláštnímu užívání komunikace ” (napríklad pre prevoz maringotky) podľa § 25 odst. 6 písm. g).

Čo musí vozidlo spĺňať, aby sme s ním mohli na verejnú komunikáciu?

 • Musí byť evidované a mať platnú SPZ (štátnu poznávaciu značku).
 • Musí byť poistené.
 • Musí dodržať maximálne povolené rozmery a hmotnosť.
 • Musí byť v dobrom technickom stave.

Aké sú maximálne povolené rozmery?
 Vyhláška č.209/2018 Sb. § 7

 • max šírka = 2,55 m
 • max výška = 4 m (výška od zeme vrátane prívesu, na ktorom by bol      prepravovaný)
 • max dĺžka = 12 m

Maximálna hmotnosť prívesu záleží:

 • na tom, akú maximálnu povolenú hmotnosť môžeme za autom ťahať (tento údaj je zapísaný v technickom preukaze vozidla),
 • na tom, aká je maximálna povolená hmotnosť prívesu (pravdepodobne bude Tiny House potrebovať príves kategórie O2) § 3 písm f p2,
 • na tom, aké je max zaťaženie ťažného zariadenia (ťažnej gule),
 • na tom, aké vodičské oprávnenie máte:
  • B – povolená hmotnosť súpravy ( vozidlo + príves + náklad) je maximálne 3500 kg, §80a odst 1 písm f, p1,
  • B96 (rozšírené oprávnenie skupiny B) – povolená hmotnosť súpravy je maximálne 4 250 kg, §80a odst 1 písm f, p3,
  • B + E – povolená hmotnosť súpravy je maximálne 7000 kg (vozidlo s max. hmotností 3500 Kg + príves s najvyššou povolenou hmotností 3500 kg), §80a odst 1 písm k.

Povolená hmotnosť vozidla = pohotovostná hmotnosť vozidla (hmotnosť vozidla vrátane paliva ) + úžitková hmotnosť vozidla (náklad, osoby)


Zhrnutie na záver


 • Tiny House, ako prívesné vozidlo, môže byť ťahaný za osobným autom po verejných komunikáciách, ak:
  • má platnú SPZ,
  • má povinné zmluvné poistenie,
  • má povolené rozmery a hmotnosť,
  • to výkon auta umožňuje (zaznačené v Technickom preukaze),
 • max. šírka je 2,55 m, max výška 4 m, max dĺžka 12 m
 • maximálna hmotnosť súpravy (auto + príves) je pri vodičskom preukaze:
  • sk. B 3500 Kg
  • sk. B96 (rozšírené oprávnenie sk.B) 4250 Kg
  • sk. B + E 7000 Kg (vozidlo max 3500 Kg a príves 3500 Kg)
 • Na rozdiel od USA je v ČR veľmi zložité prejsť technickou kontrolou a dostať SPZ kvôli nutnosti mať nadstavbu prívesu homologovanú.
 • Preto svojpomocné Tiny House bez homologizácie môžu byť po verejných komunikáciách prepravované len ako náklad (buď na vlastnom homologovanom prívese s platným SPZ alebo využitím externej dopravy).
 • Tiny House postavený na vlastnom prívese môžu byť po vlastnej osi ťahané za osobným autom, traktorom atď. aj mimo verejnej komunikácie (polia, lúky) aj bez SPZ.
 • Tiny House na vlastnom prívese (aj bez SPZ) môžu pri prevoze požiadať o “Povolení k zvláštnímu užíváni komunikace“.
 • V prípade, že obytné vozidlo/Tiny House parkuje na mieste dlhodobo (viac ako 30 dní), môže byť posudzované ako “výrobek plníci funkci stavby” a v tom prípade bude potrebovať “územní souhlas s úmístnením stavby”. Viac v predchádzajúcom článku.

V článku vychádzam z informácií od dopravného inšpektorátu, platnej legislatívy o cestnej doprave a skúsenosti iných Tiny House nadšencov, ktorí túto problematiku tiež riešili.

Ak by ste mali informácie, ktoré by ste chceli doplniť  alebo sa podeliť o svoje skúsenosti, napíšte mi to, prosím, do komentára alebo ma kontaktujte cez kontaktný formulár. Ďakujem!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *