Proč to děláte? Chcete je vyrábět a prodávat?

Ne, nechceme je vyrábět a prodávat, ale 1) sami si chceme takový typ bydlení zkusit, 2) chceme se seznámit a spolupracovat s podobně smýšlejícími lidmi, 3) chceme šířit myšlenku Tiny House Movement v ČR. Dělat to prostřednictvím reálného tiny housu, kde se dají pořádat workshopy, prohlídky a kde může člověk i bydlet, nám připadá efektivnější, než kdybychom jen psali články a ukazovali příklady ze zahraničí.

Jak bude Sdílený Tiny House vlastně fungovat?

To, jak bude Sdílený Tiny House fungovat, nezáleží jen na nás. Má to být komunitní projekt, proto se bude o mnoha věcech rozhodovat společně, spolu s dalšími členy, kteří se do realizace a provozu Sdíleného Tiny House zapojí. Finanční příspěvky budou sloužit na provoz, údržbu a na šíření Tiny house movement v ČR a SR. Pro věší transparentnost bychom chtěli, aby výdaje a náklady byly pro členy přístupné k nahlédnutí.

Plánujete ve Sdíleném Tiny House bydlet?

Zásadní, přitom doposud nevyjasněná otázka. Často se na ni ptáte. Sdílený Tiny House je komunitní projekt. My v něm nebudeme bydlet. Stejně jako vy chceme tento typ bydlení vyzkoušet a nabídnout tuto možnost i ostatním. V mezičase bychom prostory chtěli využívat k workshopům, přednáškám s diskuzemi o tiny house a dalších spřízněných tématech, k setkáním a prohlídkám.

Kam dát v malém prostoru sportovní vybavení?

Každý jsme jiný. To se odráží i v uspořádání úložných prostor v tiny house – každý si ho uzpůsobí podle sebe. My například potřebujeme velkou knihovnu, a tak jsme jí při návrhu vyhradili celou čelní stěnu kolem okna. Někdo jiný bude chtít víc prostoru na hudební nástroje, někdo potřebuje větší kuchyň anebo šatník. Každý tiny house je díky osobnosti a zájmům svého majitele jedinečný.

Jaký je rozdíl mezi tiny house a maringotkou, mobilheimem apod.?

Tiny house je oproti jiným alternativám více podobný skutečnému domu, a to nejen vzhledem, ale i konstrukčním řešením. Oproti klasickým maringotkám je lépe izolován, má koupelnu, kuchyňku, úložné prostory a taky patro pro spaní. Přitom se může vejít do rozměrů povolených pro přepravu po veřejných komunikacích a taky může být převezen na přívěsu s platnou SPZ za silnějším osobním autem. Přináší tak komfort, na který jsme zvyklí z klasického domu, v mobilním provedení.