Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas k tomu, aby prevádzkovateľ webu otinyhouse.eu Mário Martinelli (ďalej ako prevádzkovateľ) spracovával vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok.

Všetky osobné údaje získava prevádzkovateľ s vašim súhlasom a len v rozsahu akým ste ho poskytli v súvislosti s daným účelom ( zodpovedanie dotazov z kontaktného formulára a súvisiacej emailovej komunikácie, prihlásenia k odberu newsletterov, registrácie na stránkach otinyhouse.eu, publikovanie vlastných príspevkov, komentárov či iného obsahu na stránkach otinyhouse.eu) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ bude konkrétne spracovávať vaše meno a vašu emailovú adresu.
Prevádzkovateľ  sa zaväzuje, že tieto údaje bude spracovávať buď to osobne, alebo prostredníctvom spolupracovníkov ktorí sa zaväzujú údaje spracovávať v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov. Tieto osoby budú mať prístup k týmto údajom len potrebnú dobu a len v potrebnom rozsahu, pokiaľ to bude nutné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že vaše osobné údaje nebudú ďalej šírené a ani poskytnuté neoprávneným osobám.  
 
Osobné údaje sú spracovávané v súlade s “Obecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679” z dňa 27.4.2016 – (ďalej ako „GDPR“).

Prevádzkovateľ bude vaše osobné údaje spracovávať, dokiaľ súhlas písomne neodvoláte. Tento váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek písomne odvolať a to buď cez kontaktný formulár, alebo poslaním emailu na emailovú adresu martinellimario.sr@gmail.com. Taktiež máte právo na námietku proti spracovaniu osobných údajov a ďalšie práva stanovená v GDPR.